تبلیغات
اصفهان نما - لیست هتل های اصفهان
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها
لیست هتل های اصفهان تقدیم به همه مهمانان و توریست های عزیز

ردیفنام هتلستاره
تلفننشانی
۱عباسی
*****
۳۲۲۲۶۰۱۰-۹ خیابان چهارباغ عباسی ،ابتدای خیابان آمادگاه
۲آسمان****۳۲۳۵۴۱۴۱پل فلزی، ابتدای خیابان شهید مطهری
۳کوثر****
۳۶۲۴۰۲۳۰-۹
۳۶۲۴۴۸۱۶
بلوار بوستان ملت، روبروی سی و سه پل
۴عالی قاپو****
۳۲۲۲۷۹۲۹خیابان چهارباغ عباسی، روبروی خیابان سید علیخان
۵سفیر****۳۲۲۱۹۹۳۱
۳۲۲۲۲۶۴۰
۳۲۲۲۹۴۱۲
خیابان چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه
۶اقامتگاه سنتی بخردی ****
۳۴۴۸۲۰۷۲خیابان ابن سینا، جنب بیمارستان امین – کوی سنبلستان شماره ۵۶
۷هتل سنتی اصفهان****
۳۲۲۳۶۶۷۷
۳۲۲۳۲۴۷۷
خیابان حکیم ، کوی باغ قلندرها
۸پیروزی***
۳۲۲۱۴۳۵۴-۹میدان امام حسین (ع)، ابتدای خیابان چهار باغ پایین
۹
ستاره***
۳۲۲۰۲۹۸۸
۳۲۲۰۷۰۶۰خیابان حافظ، نرسیده به میدان امام (ره) ۱۰اصفهان***
۳۲۳۶۹۷۳۷
۳۲۳۶۰۵۸۶
۳۲۳۶۹۶۳۴ پل فلزی، خیابان شهید مطهری۱۲سوئیت ***
۳۶۶۷۲۰۷۱
۳۶۶۷۴۳۱۱-۵بلوار آئینه خانه، روبروی سی و سه پل۱۰اسپادانا***
۳۶۶۷۱۱۹۵-۸بلوار آئینه خانه ، بین سی و سه پل و پل فردوسی ۱۱ملل***
۳۲۲۲۴۵۳۲
۳۲۲۱۸۳۴۷پل فردوسی، ابتدای خیابان کمال اسماعیل۱۲آزادی***
۳۲۲۰۴۰۱۱
۳۲۲۰۴۵۶۲-۳
۳۲۲۰۴۰۵۶خیابان مسجد سید ۱۳جهانگردی***
۳۶۷۳۶۰۱۲-۴ میدان آزادی، خیابان هزار جریب، روبروی کوی امام (ره)۱۴توریست***
۳۲۲۰۴۴۳۷
۳۲۲۰۴۴۷۹خیابان چهارباغ عباسی، خیابان عباس آباد۱۵سپاهان***
۳۲۲۲۱۲۳۵
۳۲۲۰۶۱۹۷
خیابان استانداری، انتهای خیابان فرشادی۱۶نگین جی ***
۳۵۲۳۲۱۱۱-۵خیابان جــی،بعد از تقاطع شهید رجائی ۱۷صفوی
***
۳۲۲۰۸۶۰۰-۵خیابان فلسطین
۱۸زهره
***
۳۲۲۰۷۸۱۸-۲۱
۳۲۲۳۱۰۶۱
خیابان فردوسی، روبروی بانک اقتصاد نوین ۱۹شیخ بهائی***
۳۲۲۰۷۷۱۴-۶ خیابان شیخ بهائی،روبروی پاساژ گاندی۲۰هتل سنتی خورشید***
۳۴۴۷۶۲۴۵-۶خیابان ابن سینا، کوچه ۳۷، فرعی سوم۲۱پارتیکان***
۳۲۲۱۴۲۴۷
۳۲۲۱۴۲۶۴
۳۲۲۱۴۲۹۱ خیابان استانداری، خیابان سعدی ۲۲قصر ***
۳۳۳۷۸۴۲۹-۳۰
۳۳۳۹۰۰۹۰-۲خیابان چهارباغ پائین ، ابتدای کوچه پشت بارو ( شماره ۱۴ )۲۳خاتون***
۳۲۲۰۹۸۵۱-۲خیابان چهارباغ عباسی، جنب بازار افتخار کوچه جهان آرا۲۴طوبی***
۳۲۲۰۰۸۰۱-۲
۳۲۲۲۵۶۵۱ خیابان فردوسی، خیابان سید علیخان۲۵پـارت***
۳۲۲۰۵۵۹۲
۳۲۲۰۷۰۷۰
۳۲۲۰۵۴۶۴خیابان چهارباغ عباسی، روبروی خیابان آمادگاه، کوچه جهان آرا۲۶ونـوس***
۳۲۲۳۳۲۴۲
۳۲۲۲۸۷۲۱
۳۲۲۳۰۰۴۰خیابان چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ۲۷
کاوه**
۳۴۳۵۸۸۶۰
۳۴۳۵۸۸۶۲-۶ خیابان کاوه ، ترمینال کاوه ۲۸
پارک**
۳۶۶۷۴۷۸۵-۷بلوار آئینه خانه ، روبروی سی و سه پل۲۹
جلفا**
۳۶۲۴۴۴۴۱-۲
۳۶۲۶۶۶۴۸
خیابان حکیم نظامی، جنب کلیسای وانک ۳۰طوطیا**
۳۲۲۳۷۵۲۵
۳۲۲۳۷۵ ۳۵ خیابان مسجد سید، حدفاصل چهارراه تختی وسه راه طیب ۳۱ملک**
۳۲۶۴۸۷۲۵-۷ خیابان هشت بهشت غربی، خیابان ملک۳۲
همام**
۳۶۷۳۲۷۸۸-۹
۳۶۷۳۳۰۵۷میدان آزادی، خیابان هزار جریب ، پایانه صفه ۳۳
ماهــان**
۳۲۶۵۵۵۲۰
۳۲۶۵۵۵۴۰
۳۲۶۵۵۵۱۵
خیابان بزرگمهر، خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل چهارراه نورباران و چهارراه حمزه۳۴
جمشید**
۳۲۲۲۷۱۰۸خیابان چهار باغ پایین، حد فاصل چهار راه تختی و میدان امام حسین (ع)۳۵
چهل پنجره**
۳۶۲۷۲۱۶۵
۳۶۲۷۷۲۱۴
پل فلزی ، بلوار سعدی، تقاطع دوم ۳۶
هشت بهشت**
۳۲۲۱۴۸۶۸-۹ خیابان استانداری، کوچه شهید عقیلی۳۷چهلستون*
۳۳۳۷۷۸۵۵خیابان مسجد سید،جنب بانک رفاه۳۸مدرس*
۳۶۲۵۰۰۰۷-۹میدان آزادی ، بلواردانشگاه، خیابان توحید۳۹صبــا*
۳۴۴۸۳۷۷۲
۳۴۴۷۳۰۶۸ خیابان چهارباغ پایین، ابتدای کوچه ایتام(شهید بانکی)۴۰پردیس*
۳۲۲۰۰۳۰۸
۳۲۲۲۷۸۳۱
۳۲۲۱۰۳۹۸خیابان مسجد سید۴۱حکیم*
۳۲۲۲۳۰۶۵
۳۲۲۰۷۲۲۹خیابان سپاه، خیابان حکیم۴۲مهر*
۳۲۲۰۸۸۵۵
۳۲۲۱۱۰۱۳
۳۲۲۲۲۶۲۵خیابان استانداری، خیابان سعدی۴۳ مروارید*
۳۲۲۰۵۴۷۴
۳۲۲۰۵۹۷۱میدان امام حسین (ع)، خیابان سپاه، انتهای خیابان حکیم۴۴ایران*
۳۲۲۰۲۶۹۲
۳۲۲۰۲۷۴۰خیابان چهارباغ عباسی، ابتدای کوچه سینما سپاهان ۴۵
کارون*
۳۶۲۴۲۹۷۰
۳۶۲۴۳۵۴۴خیابان حکیم نظامی۴۶
سعدی*
۳۲۲۱۱۵۹۳
۳۲۲۰۳۸۸۱
۳۲۲۰۲۴۱۰خیابان چهارباغ عباسی ، خیابان عباس آباد ۴۷
نقش جهان*
۳۲۲۱۹۶۱۹-۲۰میدان امام حسین (ع)، خیابان چهارباغ پایین- جنب هتل پیروزی ۴۸
پرشیا*
۳۲۲۲۳۲۶۲
۳۲۲۰۴۰۶۲
۳۲۲۲۳۲۷۴چهار راه تختی۴۹
پرسپولیس*
۳۲۳۳۱۴۵۲
۳۲۳۵۳۹۸۱-۳خیابان مسجد سید، روبروی بانک رفاه ۵۰
طوس*
۳۲۲۲۵۷۹۳
۳۲۲۲۱۵۹۹خیابان چهارباغ عباسی، نبش خیابان عباس آباد ۵۱آوا*
۳۳۳۸۲۴۴۴-۶
۳۳۳۶۷۲۵۳
۳۳۳۶۸۲۱۰خیابان مسجد سید ۵۲
پارس
۳۲۲۰۲۱۰۹
۳۲۲۱۹۰۷۲
خیابان چهاربـاغ عباسی، روبروی خیابان آمادگاه ۵۳آرام
۳۳۳۶۴۶۵۶
۳۳۳۶۳۱۲۷خیابان چهارباغ پایین، حد فاصل میدان شهدا و چهار راه تختی

تبلیغات
خبرنامه

اگر از این مطلب خوشتان آمد،رایانامه خود را ثبت کنید و از این پس تمام مطالب اصفهان نما در رایانامه خود دریافت کنید!

کلمات کلیدی هتل های اصفهان ، لیست هتل های اصفهان ، شماره تلفن هتل های اصفهان ، آدرس هتل های اصفهان ، مهمانسراهای اصفهان ، هتل ارزان قیمت در اصفهان ،
موضوعات مرتبط
 • هتل ها
 • راهنمای گردشگران
 • ارسال نظر
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر
  نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
  پایگاه مناقصات ممنون اطلاعات خوبی بود. لطفا اگر اطلاعات کامل تری دارید در سایت قرار دهید
  هتل در مشهد خیلی خوب بود ممنون
  واقعیت مجازی چه کار خوبی انجام دادید،
  به دردم خورد. ممنونم
  تبلت فون اصفهان واقعا شهر زیبایه و با قدمت
  لطف دارین...
  نظرسنجی
  » به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟